2024/2025 tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás

⚠️📝

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2024/2025. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában:
A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel.

A személyesjelentkezés/beiratkozás/adategyeztetés időpontja:

2024. április 18. (csütörtök) 07.30-18.00 óra
2024. április 19. (péntek) 07.30-17.00 óra között

Online beiratkozás kezdete: 2024. március 27.

Online időpontfoglalás személyes beiratkozáshoz és adategyeztetéshez: https://forms.gle/D7JF3yYFmSe1Rxae8

A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik beiratkozását:

1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval:

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért kérjük, hogy az alábbiakat feltétlenül hozza magával.

– gyermek nevére kiállított Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt
– gyermek nevére kiállított Lakcímet igazoló hatósági igazolványt
– gyermek nevére kiállított TAJ kártyát
– gyermek nevére kiállított Adóazonosító kártyát
– gyermek nevére kiállított Születési anyakönyvi kivonatát
– törvényes képviselő nevére kiállított Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt
– törvényes képviselő nevére kiállított Lakcímet igazoló hatósági igazolványt
– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
– nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
– nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

BÁI segédlet: https://drive.google.com/file/d/1UF0Oj9s_xjOfo_qAuVx5BklPzeUmNI9D/view?usp=sharing

Központilag összeállított Online ügyintézéssel kapcsolatos segédlet:
https://drive.google.com/file/d/1QgJ2PQ9SZUmx2VDQ1DnfSsH2A4olCem_/view?usp=sharing

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Az e-Ügyintézés felületen keresztül – regisztráció után – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot, mely során ki lehet tölteni a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat, etika ill. hit- és erkölcstan közötti választás) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. A beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index , vagy a Miskolci Tankerületi Központ https://kk.gov.hu/beiskolazasi-korzethatarok-2024-2025 honlapján is megtalálják.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a KRÉTA rendszer beiratkozási nyilvántartása nem teszi lehetővé, hogy egy gyermek egyszerre két, vagy több iskolába is jelentkezzen.

Amennyiben vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon: 46/532447, e-mailben: suli21miskolc@gmail.com ) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Abban az esetben, ha a tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti tankötelezettségét – a köznevelési intézmény értesítése mellett – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak. https://ohtan.oh.gov.hu/

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő vagy a törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 37. § (2) és (3) bekezdése alapján a választott iskola igazgatójának a gyermek felvételtét elutasító döntése ellen a szülő vagy törvényes képviselő a döntést követően a 15 napon belül jogorvoslattal élhet.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Miskolci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmeteket az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra: „A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

Azon tanulók esetében, akikkel az intézmény tanulói jogviszonyt létesít, kérjük a szülő nyilatkoztatását!

Mellékletek:

Online időpontfoglalás személyes beiratkozáshoz: https://forms.gle/D7JF3yYFmSe1Rxae8

Online ügyintézéssel kapcsolatos segédlet: https://drive.google.com/file/d/1QgJ2PQ9SZUmx2VDQ1DnfSsH2A4olCem_/view?usp=sharing

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről: https://drive.google.com/file/d/1UAkVkZ9-ddYdQeuE5LqZ8bptwd8MSf0J/view?usp=sharing

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról: https://drive.google.com/file/d/1YVMZnZZQwlBuoUWEQWlK83pzMKpbwGaD/view?usp=sharing