A Miskolci Közintézmény-működtető Központ ismét lehetőséget biztosít személyes ügyintézésre

Csodaszarvas napközis tábor

Kedves gyerekek, szülők!

Ebben a tanévben is lehetőség van a „Csodaszarvas program” keretén belül napközis táborban részt venni!

Tábor helye: Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola.

Időpontok:

 • 1. 2021. június 21-25. (főleg alsó tagozat) // Táborvezető: Kovácsné Nyírő Helga
 • 2. 2021. június 28-július 2. (főleg felső tagozat) // Táborvezető: Regősné Korondi Csilla

A táborok minden nap 8-16 óráig tartanak és háromszori étkezést biztosítanak, valamint rengeteg programot, játékot kínálnak.

A tábor mindenki számára ingyenes!

Egy tanuló 1 táborba jelentkezhet, de testvérek lehetnek 1 táborban, függetlenül attól, hogy alsó vagy felső tagozatosok.

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet 2021. április 13-ig

A jelentkezés nem jelenti a biztos részvételt. A résztvevők kiválasztásánál több szempontot veszünk figyelembe. A jelentkezőket április 20. után értesítjük a megadott email címen.

Jelentkezési űrlap itt érhető el. 

TANULÓK ÉTKEZTETÉSE

Online beiratkozás tájékoztató

Az online beiratkozás megkönnyítése érdekében készült egy, a szülők számára összeállított tájékoztató.

Szülők számára összeállított tájékoztató.

Beiratkozás a Sakkpalotába: Általános iskolai beiratkozás a 2021/2022-es tanévre.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára a KRÉTA rendszer felületén keresztül https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felületen van lehetősége.

Az online jelentkezés határideje:
2021. április 10. – 2021. április 16. 24:00 óráig

Az e-Ügyintézés felületen keresztül – regisztráció után – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot, mely során ki lehet tölteni a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat, etika és hit- és erkölcstan közötti választás) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek. A gyermek lakcímkártyájának feltöltése feltétlenül szükséges.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. A beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, vagy a Miskolci Tankerületi Központ https://kk.gov.hu/beiskolazasi-korzethatarok-2021-2022  honlapján is megtalálják.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon: 46/532447, e-mailben: suli21miskolc@gmail.com) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Személyesen történő beiratkozás csak előzetes időpont egyeztetés után lehetséges, melyet a 46/532447-es telefonszámon tehet meg a kedves szülő/gondviselő. Amennyiben a személyesen történő beiratkozás mellett dönt, kérjük az alábbi eredeti dokumentumokat hozza magával:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,TAJ kártya, Adóazonosító kártya, születési anyakönyvi kivonat

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény, szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének az előírásai az irányadók.

A járványhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy az online beiratkozást részesítsék előnybe.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Miskolci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Online kiállítás a rajzpályázathoz készült művekből

Digitális hét

A múzeumok, kiállítások zárva vannak, de ez nem teszi lehetetlenné, hogy ne sétálhassunk legalább virtuálisan a festmények, szobrok között. De eljuthatunk virtuálisan természettudományos kiállításokra, sőt a Nasa-hoz is.

Virtuális túrák magyarországi múzeumokban:

https://mnm.hu/hu/kiallitasok/virtualis

http://www.nhmus.hu/hu/virtualis-muzeum/nyitolap

https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasaink-maskepp/

Ezeken a linkeken tudtok barangolni külföldi múzeumokban:

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html

https://www.britishmuseum.org/collection

https://artsandculture.google.com/project/art-camera?hl=hu

Itt láthattok dinoszaurusz csontvázakat „összeszerelés” közben:

 https://artsandculture.google.com/project/360-videos?hl=hu

Iskolánk belső udvarának felújítássá

Kedves Szülők, hozzátartozók!

A segítségüket szeretnénk kérni, hogy iskolánk belső udvarát felújíthassuk. Szeretnénk, ha olyan udvart tudnánk kialakítani a gyermekek számára, ahol kertészkedhetnek, játszhatnak és szabad téri órát is tarthatnánk nekik.

Látványterv:

 

Ezek megvalósításához a következőkre lenne szükségünk:

-          kábeldob (1-2 db)

-          virágföld (30 db – 50 literes)

-          kulé kavics (kb. 6 zsák)

-          faanyag (homokozóhoz, pihenő padhoz)

-          raklapok

-          zománcfestékek, akril sprayk

-          csónaklakk – oldószeres

-          homok (kb. 1 m3)

-          20-as zsalukő (kb. 16 db)

-         napvitorla

-         napernyő

-         használaton kívüli kerti bútor

-         műanyag asztal + szék

 

Kérjük, hogy aki valamelyik tétel beszerzésében tud segíteni, támogatni minket, írjon a következő email címre: nyirohelga@suli21.hu

KÖZLEMÉNY 2021/2022. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Hivatalos közlemény megtekinthető itt.

Pénztári befizetés szüneteltetésével kapcsolatos felhívás

-MKMK Pénzügyi Osztály

VIII. Gyöngyvirág Népdaléneklési Verseny

Gratulálunk Szűcs Annának  és köszönjük a felkészítést Galuska Judit tanárnőnek.

A zsűri értékelése:

Szép, erős hang, határozott éneklés a dalok tempójának megválasztása átgondolandó.

Természetes népdaléneklés!

A dalcsokorban tetszik, hogy azonos alapú dúr dallammal zárja a csokrot.

Szép erős hang, kielégítő tisztaság, jó tempók, szimpatikus egyéniség.

Rendhagyó Március 15-ei műsor

PÉNZ7 a Sakkpalotában

A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét az Emberi Erőforrások Minisztériumának

irányításával az iskolai tanrendbe illesztve valósul meg. A 2020/2021. tanévben a PÉNZ7 rendhagyó tanóráinak pénzügyi témája a „Tudatos
pénzkezelés a családban – Családi költségvetés”, vállalkozói témája pedig az „InnoVÁL(L) – Vállalkozz okosan!” volt.

A PÉNZ7 2015-ben azzal a céllal indult el, hogy az iskolák mindennapokban használható
ismereteket adjanak át. A vállalkozói téma bevezetésével az volt a szervezők szándéka,
hogy felkeltsék az érdeklődést az általános és középiskolás diákokban a vállalkozói lét
mint lehetséges életforma iránt, és hogy olyan vállalkozókkal találkozhassanak, akik
személyesen is meg tudják osztani velük üzleti tapasztalataikat, sikereiket, kudarcaikat.
Magyarországon már hetedik alkalommal megvalósuló PÉNZ7 programsorozat
tanóráinak megtartásával támogatjuk a tudatos pénzügyi és tudatos gazdálkodásra
nevelést.

Köszönetként a programban való együttműködésünkért iskolánk a „PÉNZ7 iskola – a
tudatosan gazdálkodó diákokért” logót kapta.
Mivel iskolánk az első 400 regisztráló intézmény között volt, ezért a regisztrációnál
megjelölt korcsoport(ok) pénzügyi témájú óravázlatait és tananyagait nyomtatva is
megkaptuk.

A járványügyi készültség miatt Jánosik Tamás önkéntesünk (Takarék Csoport)is csak
online tudott becsatlakozni a 8. osztály órájába, hogy új ismeretekkel bővítse tanulóink
hitellel kapcsolatos ismereteit. Ezúton is köszönjük segítségét.
Matematika órán kamatos kamatot számítottunk, Kahoot! quiz, Szabaduló szoba és
Activity, bankjegy tervezés és megannyi kaland és izgalom, mosoly, móka és kacagás
tette színessé ezt az igencsak fontos és komoly témát. Jövőre folytatjuk!

Az iskolapszichológusi szolgáltatás a digitális oktatás ideje alatt

Tisztelt Szülők, Diákok!

Az iskolapszichológusi szolgáltatás a digitális oktatás ideje alatt is elérhető, de jelenleg online formában valósulhat meg.

 • A már folyamatban lévő egyéni foglalkozásokban érintett diákokkal és szüleikkel is online, vagy telefonon történhet a konzultáció a következő időszakban.
 • A mindenki számára sok kihívást tartogató élethelyzet sok új megoldandó
  feladattal is jár a hétköznapokban. Amennyiben tudok segíteni a felmerülő
  problémák kezelésében: otthoni feladatszervezés, bezártság, hatékony
  tanulás, szorongások kezelése…., forduljanak hozzám bizalommal

Konzultációs időpont egyeztetésére a 30/7861548-as telefonszámon 8-16 óra között, vagy az Iskolapszichológus – Schlőgel Nikolett facebook oldalon keresztül van lehetőség.
Messengeren, Skypeon is elérhető vagyok előzetes megbeszélést követően.

Mindenkinek sok erőt, kitartást, és jó egészséget kívánok a következő időszakhoz!

Üdvözlettel:
Schlőgel Nikolett
Iskolapszichológus

Felügyelet

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás ideje alatt iskolánk hétköznapokon 7.30-16.00-ig gyermek felügyeletet biztosít, indokolt esetben. Kérjük jelezzék az osztályfőnököknek minden nap délután 16.00-ig, amennyiben a következő napon erre igényt tartanak.
A tornatermek használata tilos, ezért az edzések egyenlőre nem tarthatók.
Kérjük Önöket, fokozottan ügyeljenek a szabályok betartására.
Iskolavezetés