Aktív iskola

Az Aktív Iskola Program előnyeinek rövid összefoglalása:

- az MDSZ hivatása, hogy a jövő generációja számára is megpróbáljon egy egészséges fizikális
és mentális életminőséget megteremteni, amely munkát a jelenben tanuló kis- és nagy
diákok sorában kell elkezdeni. Maga a Diákolimpiai rendszer, az intézményi szemléletformáló
programjaink, a pedagógus képzéseink és minden egyéb sport- és életmódprogramunk e cél
köré szerveződik.
- a programban résztvevő intézmények a terveink szerint egy nagy, országos
védjegyrendszerbe bekapcsolódva igazolhatják majd a külvilág felé, hogy plusz munkát,
többet tesznek a diákjaik testi és lelki egészségének fejlődése érdekében. Ezen eredmények,
pozitív visszaigazolások akár előnyt is jelenthetnek a jövőben a beiskoláztatás során a szülők
felé, vagy a fenntartók irányába bármilyen, az intézmény életét, fejlesztését, fenntartását
érintő kérdésekben.
- a programunkba felvett szempontok sok tekintetben alapulnak más országokban már
kipróbált és jól bevált iskolai módszereken is, amelyek hozzájárulnak az intézmény diákjainak
jobb tanulmányi képességeinek elősegítéséhez. A testileg és mentálisan is egészséges,
lemozgatott, az energiáit játékban, sportban levezetett, a tanórákat jó vérkeringéssel
megkezdő diákok teljesítménynövekedése tudományosan bizonyított tény. Többek közt ezt is
szeretnénk elérni a program során.
- sok intézmény már eddig is működtetett sok olyan programelemet egy-egy tanév során,
amely most megjelenik a mi szempontjaink közt. Ez által segítünk nektek az erősségeiteket, a
már eddig is elvégzett plusz munkátokat önmagatok felé is elismerni és értékként kezelni,
illetve segítünk egy sajátos rendszerbe is foglalni mindazt a munkát, amelyet a diákjaitokért
és az iskolátokért megtesztek.