Köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk honlapjának látogatóit!

 

 

Mindannyiunk számára újdonságot hozott az idei tanévkezdés. A tankerület kérésére a számunk helyett nevet választottunk. 2014. szeptember 1-től iskolánk neve Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola. Megújulva, de hagyományainkhoz is hűen, folytatjuk nevelő-oktató munkánkat.

A névválasztást közvetlen környezetünk lehetősége adta. A Diósgyőri vár a középkori Magyarország királyainak, királynéinak életében fontos szerepet játszott. Egyik legnagyobb királyunk kedvelt tartózkodási helye volt. Ő I.Lajos.

Magyarország és Lengyelország  Anjou-házi királya volt. Országunkban 40 éven át tartó uralkodása a középkori Magyar Királyság egyik fénykora. Az ország belső békéje és dinasztikus kapcsolatai lehetővé tették a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődését, így az ország fejlettsége közelebb került a nyugat-európai országokéhoz, Aktív külpolitikája és hadjáratai révén pedig Magyarország európai nagyhatalommá vált. A lovagkirály nevéhez kapcsolódik a hét lovagi készség ismerete. Ezek a lovaglás, úszás, nyilazás, vívás, amely iskolánkban is kiemelt sportágként szerepel, a vadászat, ostáblázás vagy sakk.

A sakkhoz kapcsolódóan örömmel tájékoztatom Önöket arról a nagyszerű eseményről, hogy iskolánk 2014. augusztus 26-án a Polgár Judit Sakk Alapítvány Észak-Magyarországi régiójának referencia intézménye lett. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy a módszert kidolgozó Polgár Judit Sakk Alapítvánnyal szakmai együttműködésben kiemelt partnerré váljunk. Továbbá szakmai bemutatók, pedagógiai műhelyek megtartására alkalmas jogosultságot kaptunk.

Ezt a színvonalas szakmai munkát szeretnénk megőrizni, folytatni és a jövőben még magasabb szintre emelni.

Célkitűzéseink:

  • általános képességfejlesztés
  • logikus és kreatív gondolkodás elősegítése
  • a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlása
  • a tehetségfejlesztő sakk tantárgy oktatásához a Polgár Judit Sakk Alapítvány által kidolgozott tananyagot és eszközrendszert használjuk, az alapítvány szakmai felügyelete alatt
  • az alaptantárgyak ismeretanyagát hangoljuk össze a sakk szabályrendszerén alapuló gondolkodásfejlesztéssel
  • a tehetségfejlesztő sakk órarendben szereplő tantárgyként történő oktatását a következő pedagógusok végzik:
  1. évfolyam : Katona Gizella
  2. évfolyam : Kocsisné Tamás Zsuzsanna
  3. évfolyam : dr. Sógorné Tóth Nóra – a tehetségfejlesztő sakk módszerként / tantárgyi integrációként / történő oktatása
  4. évfolyamon : Katona Gizella tanárnő feladata.

 

Polgár Judit nemzetközi nagymester gondolatait idézem:

„A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére,és új ismeretekkel való behelyettesítésére. A képességfejlesztő sakk a jövőre készíti fel a gyerekeket.”

Az idei tanév újdonsága, hogy a sakk, vívás, kosárlabda, atlétika, tájfutás, röplabda, néptánc mellet bevezettük a teniszt, ami iskolánk tanulói számára ingyenesen elérhető.

Egy intézménynek nevet adni óriási felelősség. Egyrészt figyelembe kell venni a helyi adottságokat, másrészt tudnunk kell, hogy a névadóhoz kapcsolódó események alapvetően befolyásolják, meghatározzák az intézmény arculatát.

Iskolánk 1973-as megnyitásával kialakult egy szakmai profizmusra törekvő, gyermekszerető tantestület, amely immár 41 éve kiválóan működik.

Tisztelt Szülők! .

Nem változott az egy évvel ezelőtti gondolatom, miszerint ez az iskola nekem a szívügyem. Ide jártam, 21 éve itt dolgozom, itt tanítottak a szüleim, ide járnak családunk gyermekei. Nagy feladat áll az elsős tanítók előtt, mégis kicsit irigylem őket, hogy nap mint nap részesülhetnek abban az örömben, amit a tudásra éhes csillogó gyermekszemek ragyogása ad. Köszönöm Önöknek, hogy minket választottak.
Egyik legkedvesebb idézetem a következő:

„Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig  vitorlákat.” 

Kívánom nektek gyerekek, hogy sikerüljön kibontani a vitorlákat, a jövőtök úgy alakuljon, ahogy terveztétek.

Ne feledjétek, hogy mindez csak rajtatok múlik. Ha van elég  kitartásotok, akaraterőtök, bármit elérhettek az életben. Az elkövetkező években váljatok tudósokká, jó szakemberekké, legyetek sikeres sportolók, dolgozzatok becsületesen, és soha ne feledkezzetek meg arról, honnan indultatok hol vannak a gyökereitek. Kívánok ehhez az új úthoz magam és kollégáim nevében sok sikert mindnyájatoknak!