Névadónk

 

Iskolánk ettől a tanévtől új néven-Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola-, megújulva, de hagyományaihoz is hűen, folytatja nevelő-oktató munkáját.

A névválasztást közvetlen környezetünk lehetősége adta. A Diósgyőri vár a középkori Magyarország királyainak, királynéinak életében
fontos szerepet játszott.Egyik legnagyobb királyunk kedvelt tartózkodási helye volt. Ő I. Lajos.

I. Lajos, azaz Anjou Nagy Lajos 1326. március 5-én született.

Apja Károly Róbert magyar király, édesanyja Lokietek Erzsébet lengyel hercegnő. 1342-1382 között uralkodott Magyarországon.
Szeretetteljes családban nevelkedett, ahol megtanulta a lovagi ismereteket, azaz a lovaglást, az úszást, nyilazást, vívást, vadászatot, sakkozást és a verselést; a hét lovagi készséget. Emellett jól beszélt –a magyar mellett- a kor diplomáciai nyelvén, franciául, németül, latinul és olaszul.
Uralkodása alatt Magyarország nagyhatalommá vált, amelyet erősített, hogy 1370-től haláláig Lengyelország királya is.
1381-ben Velencével megköti a torinói békét, amelyet Diósgyőr várában írtak alá. Ekkor kerültek Magyarországra Remete Szent Pál ereklyéi is.
1351-es törvényei 1848 áprilisáig érvényben voltak.
1382. szeptember 10-én 56 éves korában hunyt el Nagyszombat városában; testét Székesfehérváron helyezték sírba.
A neve elé a „Nagy” jelzőt először Lorenzo de Monacis velencei követségi titkár használta a 14. században, aki emberi és lovagi nagyságára utalt.

Mai értelemben a 19. századi romantikus történetírók adták a jelzőt a királynak.