Iskolaújság

Diákjaink által szerkesztett iskolaújságot bocsátunk útjára, mely reméljük, hogy örömet szerez tanítványainknak és szüleiknek egyaránt.