Történetünk

 

 

 

 

 

 

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE 

A diósgyõri polgári iskola létesítése 1921-ben történt. Kezdetben az állami elemi népiskola épületében kaptak elhelyezést, 1924. január 28-tól azonban külön épületet kapott a polgári iskola, éspedig az egykori diósgyõri koronauradalom irányításának központi házát, benne 4 tanteremmel, tanári és igazgatói szobával.(ma Nagy Lajos király u. 16., Városi Könyvtár Petõfi Sándor fiókkönyvtára).

Igazgatók Huszár Károly és Domán Róza voltak. A népiskolát 1948-ban a kötelezõ hat osztályról nyolc osztályos általános iskolává fejlesztették.

Az épület maradt, de abban a továbbiakban a nyolc osztályos leányiskola, míg mellette az elsõ állami iskola épülete a fiúiskola lett. A polgári iskola anyakönyveit a mai 21. Sz. Általános Iskola õrzi.

TÓTH ÁRPÁD UTCA

1970-72-ben Diósgyõrben az egykori Páston és a Bánfolyás területén a hézagosan elterülõ földszintes házakat lebontották, és a szabad területen 40 db tízemeletes házat építettek elõre gyártott vasbeton elemekbõl, két ívelt sorban. A településrész neve Diósgyôri Városközpont.
A két házsor mögé, a Pecérvölgy bejárata elõtt egy emeletes, 20 tantermes, szakhelyiségekkel (2 tornaterem, 2 elôadóterem, napközis helyiségek, műhelytermek, könyvtár) és konyhával ellátott általános iskola épült 1972-ben.
Az 1973. januári költözés után (a mai Petõfi Könyvtár helyérõl) működését hivatalosan 1973. szeptember 1-én kezdte meg a Tóth Árpád u. 12. szám alatt Garadnai Ferenc igazgató vezetésével mint Miskolc város 21. Sz. Általános Iskolája