Arculat

Iskolánk 1973-ban épült a közvetlenül előtte átadott Diósgyőri Városközpont iskolájaként.

Tantestületünk 40 éve dolgozik az épület falai között és igyekszik az itt tanuló gyerekek, a szülők és a lakókörnyezet igényeinek megfelelni.

 

 • 1−8. évfolyamon emelt szintű testnevelés
 • 1−4. évfolyamon emelt szintű informatika
 • 1−8. évfolyamon sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása
 • Angol és német nyelv oktatása az 1−8. évfolyamon
 • Német nyelv tanítása 4. évfolyamtól a dyslexiás osztályokban
 • Szakkörök:
  • matematika
  • informatika
  • művészeti
  • helytörténeti
  • biológia
  • énekkar
  • furulya
  • kémia
 • Iskolai sportkörök
 • Házi bajnokságok
 • Úszónapközi
 • Szakági edzések
 • Tehetséggondozás
 • Felzárkóztatás
 • Iskolaotthonos oktatás 1−4. évfolyamon
 • Tanulószoba
 • Előkészítő foglalkozások a 8. évfolyamon
 • Házi tantárgyi versenyek szervezése
 • Tanulók versenyeztetése iskolai, városi, megyei, országos és levelező versenyeken
 • Kulturális, szórakoztató rendezvények alapítványi segítséggel:
  • Activity vetélkedő
  • Halloween party
  • Mikulásbál
  • Karácsonyi hangverseny
  • Farsang
  • Tátika
  • Akadályversenyek
  • Diákönkormányzati nap
  • Gyereknap
  • Táboroztatás
  • Erdei iskolai programok, tanulmányi kirándulások
 • Dyslexiás, dysgráfiás tanulók fejlesztése
  • Cél:
  • Az olvasás- és írászavarok javításának célja az iskolás korban, hogy:
  • kialakítsa a tanulókban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás és írás készségét,
  • fejlessze a gyermek kifejező készségét,
  • segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében,
  • megismertesse a tanulókat a kompenzatorikus lehetőségekkel,
  • kompenzálja az olvasásképtelenséget szövegek auditív tolmácsolásával,
  • az írást segítse gépírással, szövegszerkesztő használatával,
  • helyesírás a szövegszerkesztő helyesírás ellenőrző funkciójának működtetésével.

 

 • Dyskalkuliás tanulók fejlesztése
  • Cél:
  • ismerje fel a számjegyeket,
  • alakuljon ki a mechanikus számlálás képessége, a mennyiségállandóság,
  • legyen jártas a matematikai nyelv használatában,
  • a matematikai relációk verbális kifejezésében.