Hittan – erkölcstan választás 2023

Kedves Szülők!

Önöknek most dönteniük kell, hogy gyermekünk a kötelezően választható tantárgyak közül a „Hit- és erkölcstan” vagy az „ erkölcstan” tantárgyat tanulja a következő tanévben.

 

Református:

„Mindenkinek van értékrendje, csak az a kérdés, hogy milyen életet formálnak.”

 • (John C.Maxwell,keresztyén író). Bizonyára fontosnak tartják, hogy gyermekük olyan értékrendet alakítson ki magában, amely stabil, kiegyensúlyozott, hasznos és boldog életvezetést eredményez felnőtt korára. Mi úgy gondoljuk, hogy a változó világban maradandó értékekre van szükség. Isten Igéje örök és állandó a változások között is.
 • A református hit- és erkölcstan Isten Igéje alapján maradandó értéket, keresztyén értékrendet közvetít a gyermekek és fiatalok számára.

Miért a református hit- és erkölcstan?

 • A hit- és erkölcstan órák Isten Igéjét veszik alapul.  A változó világ kihívásaira akarnak reagálni – de ezt maradandó értékek alapján teszik:
  • Szeretetet Isten és az embertársak iránt.
  • Békesség, megértés, elfogadás és befogadás mások iránt.
  • Felelősségteljes élet a családban, iskolában és barátok között.
 • A református hit- és erkölcstan összhangban van más tantárgyakkal. A feladatgyűjtemények és tankönyvek az adott évfolyam magyar nyelv- és irodalom tananyagához is kapcsolódnak.
 • Az egyháztörténeti ismeretek az adott évfolyamon tanult történelem elmélyítését segítik elő 5-8. évfolyamon.
 • Mi történik egy református hittanórán?

Imádság, Éneklés, Bevezető játék (beszélgetés),Bibliai történet, vagy mai téma, vagy egyháztörténeti esemény feldolgozása, Mélyítés, közös munka, Közös zárás imádsággal

 • További információk a református hit- és erkölcstannal kapcsolatban: a www.hittan.infohonlapon.
  • Ízelítő egy-egy hittanóra világából kisfilmen.
  • Belelapozó anyagok az 1. és 5. évf. hittankönyveibe.
  • A hittan és az erkölcstan témáinak összehasonlítása.
  • Játékok és feladatlapok gyerekeknek.

Szeretettel várjuk gyermeküket a református hit- és erkölcstan órákon!

Tisztelettel és szeretettel: Péter András és Péterné Szűcs Katalin ref. lelkészek

Miskolc-Diósgyőr 2023. márciusa

 

Katolikus:

Milyen nálunk egy hittan óra?
Szeretnénk a gyerekeket arra nevelni, hogy legyenek fogékonyak a szépre, jóra, az igazra.

Legyenek nyitottak önmaguk, társaik, és az őket körülvevő valóság megértésére, Isten megismerésére. Játékos, énekes módszerekkel tanulunk, hogy örömteli élmény lehessen minden óra.
Mit tanítunk az órákon?
Heti egy órában bibliai történeteken keresztül egy keresztény környezetismeretet ismertetünk meg. Jézus tanítása és a Katolikus Egyház tanítása alapján a gyerekek – életkori sajátosságaiknak megfelelően – megismerkednek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki.
Fejlődik erkölcsi érzékük, lelkiismeretük, miközben maradandó értékeket erősítenek meg magukban, fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek segítenek a jó és rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntés meghozásában.
Ki járhat katolikus hit-és erkölcstan órákra?
Minden gyermeket várunk szeretettel.
A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve!
Órákon kívüli foglalkozások, alkalmak a találkozásra
Iskolánk a Miskolc-Diósgyőri templomhoz tartozik.

A plébánia facebook-oldala:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068368663419&sk=photos

Harmadik osztálytól lehetőség van az elsőáldozás szentségének felvételére, hetedik és nyolcadikban pedig a bérmálás szentségéhez járulni. Ehhez a szükséges felkészülést a plébánia biztosítja.
Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit-és erkölcstanra szeretné járatni?
Amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé!
Ha felsőbb osztályba jár a gyermek, minden tanév május 20-ig jelentheti be a változtatás szándékát.

 

 

 

 

 

Warning: sprintf(): Argument number must be greater than zero in /var/userdata/web/suli21.hu/website/www/wp-content/themes/atahualpa/comments.php on line 107