Tájékoztató a magántanulói jogviszonyt létesített illetve egyéni munkarend szerint tanuló diákok szüleinek