Hittan tájékoztató

 

20/2012. EMMI Rendelet 182/A. §
(1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.

FELHÍVÁS!

A 2020/2021. tanévre vonatkozó hittan tájékoztatót

2020. március 11-én (szerdán) 16:00 -tól

a 7.sz. tanteremben tartják a szülők számára a hitoktatók.

Iskolavezetés