#sulim Alkotópályázat

 

 

A 2017/18-as tanévben iskolánk, a bekerült az EFOP-3.1.5.-16-2016-00001-es számú “A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű uniós projektbe, így egyike lett a kiválasztott 300 intézménynek.

Ennek az átfogó, európai uniós projektnek a célja, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát minden egyes uniós országban átlagosan 10% alá csökkentsék.

Iskolánkban a szervezetfejlesztési mikrocsoport irányításával folyik az intézményi fejlesztés. Mellettük 1 ún. tématerületi mikrocsoport kezdi meg működését, elsősorban az idegen nyelvi, a digitális kompetenciák fejlesztésének területén, il. a tanulás tanulása terén, új tanítási módszerek, gyakorlatok bevezetésével segítik majd elő tanulóink hatékonyabb tanulási folyamatait.
A felkészülés évében, a 2017/18-as tanévben a projekt előírásainak megfelelően elkészítettük az iskolai helyzetelemzést, az
eredményeket összegeztük, majd ezek alapján elkészült a komplex ILMT (Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszer) intézményfejlesztési terv.
A 2018/19-es tanévben az, OH Projektközpont munkatársai által kidolgozott intézkedési terv végrehajtása kezdődött el.
Az intézkedési tervnek már meg is valósult az első szakasza, ez nem volt más, mint a # sulim Alkotópályázat, melyen igen nagy számban vettünk részt.
A pályázat témája a befogadó, inkluzív, minden tanuló számára esélyegyenlőséget teremtő iskola bemutatása, az iskoláról szóló elképzeléseitek megfogalmazása volt. Az alkotópályázat célja a tanulók kreativitásra, kooperációra ösztönzése volt.
Bármilyen műfajú és bármilyen eszközzel, egyénileg vagy csoportosan készített alkotással pályázhattunk. Pályaművek készültek grafikával, zsírkrétával, térbeli készítményekkel, makettel, irodalmi alkotásokkal, verssel, fogalmazásokkal, videó alkotásokkal.
A beérkezett pályázatokat szakértőkből álló zsűri értékelte.
Az elkészült pályaművekből iskolánk aulájában kiállítást rendeztünk. Így a tanulók, szülők, tanárok is láthatták, hogy diákjaink hogy képzelik el a jövő iskoláját, ahová szívesen járnának.

A #sulim alkotópályázat eredményhirdetésére és értékelésére, az oklevelek ünnepélyes átadására, valamint jó gyakorlatok bemutatására. 2018. november 22-én került sor Miskolcon a Bárczay Kúria- Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A pályázatban részt vevő 300 iskola alkotásait háromféle minősítéssel illették: bronz, ezüst és arany fokozat.

Iskolánk Arany minősítést szerzett.

52 tanulónk kapott egyéni dicsérő oklevelet mely az első adventi gyertyagyújtás alkalmával került kiosztásra.