KÖZLEMÉNY a 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY

a 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Mindezek alapján közlöm, hogy a beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök)          8.00 – 19.00 óra között,

2018. április 13. (péntek)              8.00 – 18.00 óra között.

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

2018/2019. tanév 1. osztályos tanulók beiratkozásához szükséges dokumentumok:

  • óvodai szakvélemény (ha van, akkor a Nevelési Tanácsadó, vagy logopédiai szakvélemény is)
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
  • TB kártyája
  • lakcímkártya
  • NEK adatlap

A beiratkozáshoz az eredeti dokumentumokat kérjük bemutatni!

A diákigazolvány igényléshez a fényképet a Kormányablaknál készítik el (előzetes bejelentkezést követően).

Szükséges hozzá:

  • lakcímkártya
  • születési anyakönyvi kivonat

Az itt kapott NEK adatlapot a szülőnek beiratkozáskor hoznia kell magával!